سنسور و تایمر

سنسور حرکتی مایکروویوی

24,500تومان

سنسور حساس به بوی CO2

560,000تومان

سنسور حساس به دود

19,500تومان

سنسور حساس به گاز

28,500تومان

سنسور دیواری توکار حساس به صدا و حرکت

18,000تومان

سنسور دیواری روکار کوچک راداری حساس به صدا و حرکت

18,000تومان

سنسور سرپیچی آویزان حساس به حرکت

19,200تومان

سنسور سقفی توکار هالوژنی

18,000تومان

سنسور سقفی حساس به صدا و حرکت

17,000تومان

سنسور سقفی قابل تنظیم حساس به صدا و حرکت

23,300تومان

سنسور سقفی ماهواره ای حساس به صدا و حرکت

19,200تومان
نمایش 1 تا 11 از 11 (1 صفحه)